Keresd először Isten Országát!

Emily Hope

Mindenek felett Tőle függj!

Az ősz a kedvenc évszakom. Gyermekkoromban a családommal minden évben felmentünk a hegyekbe, hogy megnézzük a színesedő erdőt. Azzal telt a nap, hogy hegyet másztunk, és amikor felértünk a csúcsra, elénk tárult a piros, sárga és narancsszínben pompázó fák tengere. Néha olyan ragyogóak voltak a színek, hogy szinte bántották a szemünket.

Hálás vagyok, hogy bízhatunk abban, hogy az évszakok mindig bekövetkeznek. Sosem kell azon gondolkodni, hogy eljön-e jövőre az ősz, vagy nem. Isten gondoskodik mindenről, amire a fáknak szüksége van a levélhulláshoz, a növekedéshez és a színváltáshoz évről-évre.

Bár az olyan körülmények, mint az évszakok, megbízhatóan működnek, tudjuk, hogy az élet nem mindig ilyen. A dolgok változnak, akár akarjuk, akár nem.

Miközben ezt a bejegyzést írom, a dolgok nagyon nyugtalanítóak az életemben. Háború tört ki a Közel-Keleten. Gyermeket szeretnénk a férjemmel. Megpróbáljuk megérteni, hol szeretné Isten, hogy gyökeret verjen a családunk. Nem túl gyakran látom a családomat, mivel az ország másik felében élnek.

Szeretem azt gondolni, hogy nem aggódom. Szeretem azt mondogatni magamnak, hogy nem zavarnak azok a dolgok, amelyek kívül esnek az irányításomon. A valóságban viszont aggódom. Könnyen belebonyolódok olyan ügyekbe, amelyekre nincs ráhatásom.

Ilyenkor az ellenség nem akar mást, mint elhitetni velem, hogy nincs remény. Azt akarja, hogy elhiggyem, nekem kell irányítani a körülményeimet, mivel Isten nem teszi. Mély meggyőződéssel mondom, hogy ez egyáltalán nem igaz.

Máté emlékeztet minket arra, hogy Isten minden kétség nélkül uralkodik. Ezért nem kell aggódnunk. Ehelyett inkább kiválasztott gyermekeiként keressük Isten országát mindenben, amit teszünk és amik vagyunk. Ha így teszünk, nyugodtak lehetünk abban a tudatban, hogy az Úr mindig gondoskodik éppen arról, amire szükségünk van.

Isten látja.

Isten tudja.

Isten gondoskodik.

Isten látja

Ahogyan Isten pontosan látja, mire van szüksége a túléléshez az állatoknak és a növényeknek, a mi igényeinket is pontosan látja és gondoskodik rólunk. Nem pusztán a túlélést biztosítja – akár, ha évszakok által is -, hanem a lelki gyarapodásunkkal is törődik.

Aggodalomra okot adó időkben mindenekelőtt emlékeztetnem kell magamat arra, hogy kicsoda Isten és milyen az Ő jelleme. Isten jó, szerető, igazságos, türelmes, felséges, kedves, mindenható, mindentudó és hűséges. Ha arra figyelek, hogy ki Ő, az segít abban, hogy a tekintetemet saját magamról arra a Valakire irányítsam, aki mindent sokkal jobban lát mint én.

Ha lélekben elkülönülünk, szemünket a Teremtőre és mennyei Atyánkra irányíthatjuk, abban a tudatban, hogy Ő mindenről gondot visel, amire szükségünk van. Nem feltétlenül azt adja, amit mi szeretnénk, hanem azt, amire ténylegesen szükségünk van. Időnként azt sem tudjuk, mi is kellene nekünk, Isten azonban kedves és ettől függetlenül törődik velünk.

Isten tudja

Isten nem csupán lát, hanem tud is mindent. Az aggodalom szereti elhitetni velünk, hogy teljesen egyedül vagyunk. Isten azonban azt mondja nekünk, hogy az Ő szeretett, drága gyermekei vagyunk (1János 3:1). Nincs semmi, amiről ne tudna, vagy ami váratlanul érné.

Aggódás helyett vigyük Őhozzá a kéréseinket, félelmeinket és minden ügyünket (Filippi 4:6). Hallani akarja ezeket tőlünk. Pál a Filippi 4:7-ben azzal folytatja, hogy nyugtalanító kéréseinket vigyük Isten elé, és – ahogyan írja: „Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Az aggodalom ellenszere az imádság.

Isten gondoskodik

A mi mindent látó és mindentudó Istenünk ezen túlmenően gondoskodik is rólunk. Nem kötelességből vagy sajnálatból teszi ezt, hanem mélységes szeretetéből fakadóan törődik velünk.

Jézus Krisztus tudja, milyen embernek lenni, mert átélt ugyanolyan örömöket, bántásokat és nehézségeket, mint mi. A zsidókhoz írt levél írója arról beszél, hogy Jézus együttérez gyengeségünkkel, ennélfogva „bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van…” (Zsidók 4:15-16)

A Máté 6:34 szerint: „Ne aggódjatok tehát a holnap miatt! A holnap majd magával hozza az új gondokat és az új megoldásokat is. Minden napnak elég a maga gondja-baja.” Ez a parancs a hívőknek szól, azonban abban az igazságban gyökerezik, amit Isten életünk minden napjára nézve előre lefektetett. Az Ő gondviselése nem függ a teljesítményemtől. Mindent a mi javunkra és az Ő dicsőségére szerkeszt egybe.

Amikor a dolgok kicsúszni látszanak a kezedből, vagy nagyon távolinak tűnik egy hosszú, kemény időszak vége, tudd, hogy van Megváltód, aki előtted jár, mögötted megy és minden egyes napodon átsegít.

Mi hívők, akik Jézusba helyeztük a bizodalmunkat, azt a parancsot kaptuk, hogy mindenekelőtt az Ő országát keressük. Ne csak akkor keressük az Ő igazságát, amikor a dolgok könnyűek és jól mennek, hanem minden más felett azt keressük.

A Máté 24:35 ezt mondja: „Az ég és a föld elmúlik, de amit én mondok, az soha nem múlik el: mindig érvényes marad.” Nem kell nyugtalankodni a világ miatt, mivel Isten megígérte, hogy a hívőkön keresztül valami jobbat hoz létre, ami örökké fog tartani.

A világ esetleg azt mondja, hogy az aggódás az élet része, vagy, hogy ha elég keményen dolgozunk, akkor gondoskodni tudunk magunkról; azonban, ha az Úrban vagyunk, akkor el tudunk szakadni a világ gondolkodásától. Ha a mindennapjainkat az Ő irányítása alá helyezzük, szabaddá válunk arra, hogy szeressük a körülöttünk élőket, hirdessük az evangéliumot, szolgáljuk Krisztus testét és kiterjesszük Isten országát a föld végső határáig. Nem fog megzavarni vagy visszahúzni, amit nem tudunk az élet ismeretlen eseményeiről. A tekintetünket állhatatosan arra a Valakire függeszthetjük, Aki az életünk Ura.

 

 

Forrás: https://lovegodgreatly.com/seek-first-gods-kingdom/
Fordította: Kormosné Debreceni Zsuzsa
Kép: Vasadi Dubován Judith

emilyhopeEmily az atlantai Georgia közelében nőtt fel egy kisvárosban, de egy ideje már a texasi Dallas az otthona. Legjobb barátjához, Davidhoz ment feleségül és a Watermark Gyülekezeti Közösségben dolgozik. Emily szívügye, hogy a nők napról-napra jobban megismerjék, megértsék és szeressék Isten Igéjét. Amikor nem dolgozik, akkor olvasással, sütéssel, sportműsorokkal tölti az idejét és sétákat tesz a férjével.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapcsolódó bibliatanulmányozás

Értesülni szeretnék a legújabb bejegyzésekről

legfrissebb