Isten lakóhelye vagy

Grace Ann Hopkins

A János 1:14 egy csodálatos igazságot tartalmaz: az Ige testté lett és közöttünk lakott. Isten Krisztusban testté lett és közöttünk lakott. De miért volt erre szükség? Azért volt ez fontos, hogy Jézus megfizethesse az árat a bűneinkért, hogy bennünk élhessen, és mert szeret minket.

Ez az evangélium: Mert Isten úgy szeretett téged és engem, hogy egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta értünk. Mármost, aki hisz Jézusban, az örökké Istennel élhet. Az a csodálatos, hogy amikor a hitünket Jézusba vetjük, nemcsak az örök élet bizonyosságát kapjuk meg Isten jelenlétében, hanem azt az isteni áldást is, hogy minden pillanatban Isten jelenlétében élhetünk. Isten többé nem lakik tőlünk elkülönülve a bűn miatt. Isten bennünk lakik a Szent Szellem személyében.

A hívő Isten lakóhelye – az Ő Szellemének temploma. Állj meg, és hagyd, hogy ez az igazság benned lakozzon. Meditálj ezen a csodán. Micsoda megtiszteltetés, hogy magának Istennek a temploma lehetünk!

Az a tény, hogy Isten temploma lehetünk, amikor Jézusba vetjük hitünket, Isten mélységes vágyát és irántuk érzett szeretetét mutatja. Megteremtette a módját annak, hogy jelenléte örökké velünk maradjon. Ez az igazság abban is megerősít, hogy Krisztusban tiszták vagyunk. A magunk erejéből nem vagyunk alkalmasak arra, hogy az Úr bennünk lakozzon. Amikor azonban üdvösséget nyerünk azáltal, hogy Krisztus vére megtisztít minket, Isten Szent Szellemének házává válunk.

Barátom, te, aki hiszel Jézus Krisztusban, Isten szeplőtelen és szerető Bárányában, az Úrhoz tartozol. Ő benned van, és te Őbenne vagy. Átjár téged a feltámadás ereje. Veled van Isten. Bátor vagy, és bármikor eléred Őt. Nincs távol tőled, sőt itt van melletted és jelen van az életedben. Ő Immanuel, vagyis velünk az Isten.

Mivel az élő Isten Szelleme lakozik benned, a testeddel is tisztelned kell Őt, ahogyan Isten parancsolja a hívőknek az 1Korinthus 6-ban. A Róma 12:1 azt is megmutatja, hogyan tegyük ezt: szánjuk oda a testünket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. A János 6:38-ban Jézus bátran kijelentette, hogy nem azért jött, hogy a saját akaratát vigye véghez, hanem az Atyja akaratát, aki elküldte Őt. Ha teljességgel oda akarjuk szánni magunkat Istennek, nekünk is ugyanezt az igazságot kell hirdetnünk. Le kell dobni magunkról minden bűnt, és szemünket Jézusra kell szegeznünk (Zsidók 12:1-2). Mélységes béke köszönt ránk, amikor mindent átadunk szerető Atyánknak. Az ellenség nem szerezhet hatalmat felettünk, ha mindent átadunk győztes Atyánknak.

Szeretnélek emlékeztetni arra, hogy mit jelent a Szent Szellem templomának lenni. Szeretet lakozik benned. Öröm lakozik benned. Béke lakozik benned. Türelem lakozik benned. Kedvesség lakozik benned. Jóság lakozik benned. Szelídség lakozik benned. Hűség lakozik benned. Önuralom lakozik benned. Isten teljessége a tiéd, mert Ő kiválasztott téged, hogy az Ő lakóhelye légy.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/you-are-gods-dwelling-place/
Fordította: Berényi Irén
Kép: Vasadi Dubován Judith

 

Grace Ann Hopkins szereti Jézust. Jelenleg a Liberty Egyetemen tanul, főbb szakirányai a közgazdaságtan, a vallás és a keresztyén tanácsadás. Mélyen szereti Isten Szavát és keresi a lehetőségeket, hogy megoszthassa azt azokkal, akiknek útja keresztezi az övét. Szereti családját és barátait, küldetésének érzi, hogy a mellette élő emberek szeretve érezzék magukat. Azt szeretné, hogy tudd, hogy igenis számítasz, mert Isten saját kezével teremtett téged különlegessé és adott egyedi célt az életednek. Ő úgy szeret téged, ahogy vagy! (Zsolt. 139:13-14, Ef. 2:10, János 3:16). Grace Ann-nel kapcsolatba léphetsz a blogján.

kapcsolódó bibliatanulmányozás

Értesülni szeretnék a legújabb bejegyzésekről

legfrissebb