Szeretettel átitatva

Grace Ann Hopkins

Rendkívül hálás vagyok, hogy Isten elküldte Jézust a földre, hogy megmutassa nekünk arcát és szívét, és megmentsen minket a bűn büntetésétől. Ő olyan Isten, aki annyira törődik velünk, hogy feláldozta Fiának életét, hogy megmentsen minket, és megmutassa szeretetének mélységét. Krisztusnak Isten Szavában való kinyilatkoztatása által bensőségesen megismerhetjük Istent és az Ő hangját.

Jézus földi idejének végén nagy hatalommal és szeretettel megbízta mindazokat, akik hisznek benne, hogy tegyenek tanúbizonyságot az Ő szeretetéről, és vezessenek más lelkeket arra, hogy üdvösséget és a célt találjanak Benne (Máté 28:18-20). Itt Jézus közvetlenül elmondja nekünk, hogy mi a földi életcélunk a mennyei királyságra várva: hogy szeressünk Hozzá másokat. Milyen gyönyörű elhívás! Micsoda nagyszerű ok az életre és a folytatásra! Függetlenül attól, hogy hol vagyunk, vagy mit csinálunk, Isten egész családja Krisztus örökkévaló küldetésére összpontosít.

Szeretek az egyház szépségére gondolni. Ez a hívők teste szerte a világon, amelyet Krisztus vére köt össze. Függetlenül attól, hogy honnan származunk vagy hogyan nézünk ki, ha elfogadtuk Krisztust, akkor Isten örökbefogadott, és testvérek vagyunk Krisztusban. Mindannyian várjuk a napot, amikor meghajlunk a Bárány előtt, és vég nélkül énekeljük dicsőségét és fenségét.

Sajnos az egyházat gyakran beszennyezhetik kulturális eszmék vagy önző vágyak. Sok olyan pillanat volt, amikor szem elől tévesztettem a szeretet küldetését és nehezteltem a Krisztusban élő testvéreimre. Bátorított, ahogy az ApCsel 2-ben olvastam, hogy a hívőknek oda kell szentelni magukat, teljes egységben és egyetértésben kell lenniük. Különböznünk kell a világtól, és a Lélek gyümölcsét megteremni. A szeretet és a béke embereinek kell lennünk, és ez csak akkor lehetséges, ha szüntelenül a Szent Szellem vezetését követve járunk, és letesszük testi vágyainkat (Galata 5:16).

Látod, Jézus megbízásából örök küldetésünk az, hogy Isten szívéhez szeressük a lelkeket, ezt pedig egyetlen módon teljesíthetjük be: úgy, hogy először szeretjük testvéreinket. Fontos megőriznünk a test szentségét és kegyességét, és el kell hagynunk a viszálykodást. Meg kell védenünk Krisztus testét a kultúra szennyeződésétől és hazugságaitól, és a vitáktól, amelyek megosztják a hívőket. Össze kell fognunk abban az alapvető igazságban, hogy Isten elküldte Fiát, hogy a világ Megváltója legyen (1János 4:14). Így Isten családját a szeretet fogja jellemezni. Bár a világ nem láthatja Istent, egymás iránti szeretetünk megismerteti Jellemével (1János 4:12).

A János 17-ben Jézus az Atyjához imádkozik a hívőkért mindenütt – azokért, akik kegyelme megnyilvánulása által fogják megismerni Őt. Ebben az imában azt látjuk, hogy Jézus ugyanazt a dicsőséget árasztja a hívőkre, mint amit Isten adott neki, hogy az egyház egységes legyen. Többször is beszél az egységről, miközben értünk imádkozik, és azt mondja, hogy a világ abból ismeri meg Istent, ahogyan szeretjük egymást (János 17:22–23). Jézus azt kéri tőlünk, hogy legyünk egészen és teljesen egyek. Egységes testként akar minket használni az elveszett lelkek megmentésére, mert Isten azt akarja, hogy senki ne vesszen el, hanem mindenki megtérésre jusson (2Péter 3:9).

Barátom, Istentől kapott célod az, hogy nagyon szeresd Istent életeddel, és szeresd azokat, akiket a saját képmására teremtett – hívőket és hitetleneket egyaránt. Isten szívét elsősorban azzal szolgálod, hogy testedet élő áldozatként ajánlod fel neki – azáltal, hogy neki adod az életed irányítását, és az Ő Lelke iránti engedelmességben jársz (Róma 12:1, Galata 5:25). Ezenkívül Isten szívét azáltal szolgálod, hogy szereted azokat, akiket teremtett, mert bármit is teszel másokért, érte teszed (Máté 25:40). A kultúra Istenről és az egyházról alkotott szemléletét megváltoztathatjuk ha a szeretet útján járunk és a világ Megváltójának példáját követjük, aki szeretetbe öltözve jött közénk. Krisztusban az a dolog jellemezhet, amire az emberi lélek leginkább vágyik; az a ruházat, amely egyesíti az ellenkező oldalon lévőket; valami felfoghatatlan gyógyító erő; egy jellemvonás, ami kizárólag magától Istentől származik, ez pedig a szeretet. Élj benne.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/marked-by-love/
Fordította: Szaniszló Tünde
Kép: Vasadi Dubován Judith

Grace Ann Hopkins szereti Jézust. Jelenleg a Liberty Egyetemen tanul, főbb szakirányai a közgazdaságtan, a vallás és a keresztyén tanácsadás. Mélyen szereti Isten Szavát és keresi a lehetőségeket, hogy megoszthassa azt azokkal, akiknek útja keresztezi az övét. Szereti családját és barátait, küldetésének érzi, hogy a mellette élő emberek szeretve érezzék magukat. Azt szeretné, hogy tudd, hogy igenis számítasz, mert Isten saját kezével teremtett téged különlegessé és adott egyedi célt az életednek. Ő úgy szeret téged, ahogy vagy! (Zsolt. 139:13-14, Ef. 2:10, János 3:16). Grace Ann-nel kapcsolatba léphetsz a blogján.

kapcsolódó bibliatanulmányozás

Értesülni szeretnék a legújabb bejegyzésekről

legfrissebb