Ne félj

Katie Shott

Egész életemben küszködtem a félelemmel.

Nem túlzok.

Az otthonban, melyben felnőttem, édesapám alkoholista volt. Soha nem tudtam, hogy milyen állapotban jön majd haza vagy mivel kell majd szembenéznünk édesanyámmal együtt. Szerettem édesapámat, de féltem attól a személytől, amivé akkor vált, mikor alkohol hatása alatt volt és ez kihatott a személyiségére is.

Tinédzserként, ahogyan egyre jobban megértettem Isten szeretetét és kegyelmét, megláttam a megtérésre való szükséget is. Elfogdtam Jézust Megváltómnak. Ezért nagyon nyomasztott édesapám lelkiállapota. Attól féltem, hogy Krisztus nélkül fog meghalni.

Természetesen helyes, ha mélyen aggódunk szeretteink üdvösségéért, akik még nem ismerik az Urat. Ez késztet minket imára és arra, hogy ahogy csak tudjuk, osszuk meg velük a Jó Hír Evangéliumát.

Bár buzgón imádkoztam édesapámért, nem engedtem el a félelmet, amikor nem vette fel a telefont vagy nem jött haza. Mindenféle szörnyű forgatókönyveket képzeltem el. Gyakran nem tudtam aludni, egyszerűen lebilincselt a félelem és békességet sem találtam.

Idővel a szüleim házassága felbomlott. Ugyabban az évben, mikor még csak tizenkilenc éves voltam, édesanyámat utolsó stádiumú rákkal diagnosztizálták, majd négy héttel később meghalt. Hálás vagyok azért, hogy mielőtt lebetegedett volna, elfogadta Krisztust mint személyes Megváltóját és Urát. Félelem nélkül vitte végig a betegséget és nézett szembe a halállal, mivel Jézus vele volt, az örök élete is biztosítva volt és a Menny reménysége erősen világított azokon a nehéz napokon.

Viszont ezzel a bizonyossággal együtt is még mindig voltak dolgok, amik szorongást okoztak és félelemben tartottak. Ennek a mély veszteségnek a fájdalma, a bánata és a gyásza odáig vittek, hogy rettegjek attól, hogy ez bármelyik másik szerettemmel megtörténhetne.

Számtalan könyvet olvastam erről a témáról és az igehirdetések is, melyeket hallgattam azt mondták, hogy a félelem ellentéte a hit. Hallván ezeket az üzeneteket és tudván milyen helyzetben élek, bűnösnek kezdtem érezni magam a gyenge hitem miatt. Küszködtem hitem hiányosságával és az Istenbe vetett bizalmatlanságommal, mivel olykor a „mi van ha” félelme foglalkoztatott és vonta el a figyelmem.

A jó hír az, hogy veled együtt, drága barátnőm, én is a hit útján vagyok. Gyakorlom azt, hogy mindent gondolatot foglyul ejtsek és egyre jobban és jobban felfedezzem, hogy kicsoda a mi Istenünk. Tanulom, hogy mennyire szilárdak, megbízhatók és értékesek az Ő Szavában levő ígéretei, és mennyire elkötelezetten munkálkodik bennünk, tanítván minket a bizalomra és a Szentlélek által Jézus hasonlatosságára formálva minket.

Lehet, hogy a te félelmeid különböznek az enyéimtől. Lehet, hogy félted egy szerettedet, félsz egy munkahely, kapcsolat elvesztésétől és a gyásztól. Attól félsz, hogy súlyosan megbetegszel, vagy a haláltól, vagy attól, hogy mások mit gondolnak rólad? Félsz az elutasítástól, a jövő pénzügyi nyomásaitól, vagy csak simán egerektől, pókoktól, magasságtól, repüléstől való félelemről van szó?

Bármiről is lenne szó, egy olyan Mennyei Atyánk van, aki minden gyengeségünket és küzdelmünket megérti. Ő kegyelmes, jó, együttérző, türelmes és gyöngéd szíve van. Az Ő Szava bölcsességgel, vigasszal és útmutatással van telve, mely megmutatja, hogy merre menjünk és mit tegyünk, mikor a félelemmel küzdünk, vagy amikor úgy érezzük, hogy eluralkodik rajtunk a félelem.

Isten Szava kegyelemben, tanácsban és útmutatásban gazdag – arra serkent minket, hogy bátorodjunk fel, ne féljünk és ne szorongjunk, legyünk nyugodtak, erősek és bátrak. Ezért azt választjuk, hogy az igazsággal töltjük meg az elménket, Jézusra függesztjük a szemeinket és Ő felkészít mindenre bármivel is nézünk szembe.

Hallgasd meg mint mond ma az Ő Szava –

„Ne félj, mert veled vagyok!
Ne aggódj, mert én vagyok Istened!
Megerősítelek,
sőt, megsegítelek!
Igazságos jobbommal felkarollak, és megtartalak.”  – Ézsaiás 41:10

Nem kell félnünk, mivel az erős, szuverén, mindenható Isten velünk van és Ő Immánuel, velünk az Isten. Ő megígérte, hogy soha nem hagy el minket. Soha semmi nem választhat el minket vagy szakíthat el attól a reménységtől, hogy mindörökké Vele élünk majd.

Nem csak azért szeretem ezt az igét, mert emlékeztet arra, hogy kicsoda Isten, hogy Ő velünk van és a mi Istenünk, hanem azért is, mert biztosít minket az Ő segítsége és ereje felől. Biztosak lehetünk abban, hogy a megmentő jobb kezével tart meg minket. Az Ószövetségben Isten jobb kezének képe az Ő erejét jelképezte, amely megszabadít, megvéd és megment. Ő nem változik, az Ő ígéretei számunkra ma is ugyanazok.

Sok rettenetes történik most is a világunkban – háborúk, földrengések, áradások, éhezések – ezek természetesen félelmet keltenek, főleg azok életében, akik ezekben a szörnyű helyzetekben vannak.

Hova máshova mehetnénk bátorságért és erőért, ha nem Magához Istenhez és az Ő Szavához? Jézus miatt meg tudjuk osztani a remény üzenetét. Ő a Békesség Fejedelme, Aki a sötétségben, a rémületben, a vihar közepén az övéi mellé áll és azt mondja nekik, „Nyugodjatok meg! Én vagyok az, ne féljetek” (Máté 14:27).

Azt válsztani, hogy „ne féljetek” egy folyamatot jelképez az életünkben. Hálásak lehetünk azért, hogy Isten elköteleződött a jó munka mellett, melyet Ő kezdett el bennünk. Nem a félelemnek lelkét adta nekünk (2 Timóteushoz 1:7), hanem a Szentlelket adta tanácsadóként, vigasztalóként és útmutatóként. Rendelkezünk az Ő Szavával, az Ő megingathatatlan igazságával és az Ő nagy és értékes ígéreteire építhetjük az életünket.

Ezért a zsoltárossal együtt elmondhatjuk:

„Isten a menedékünk, és minden erőnk forrása!
Ő mindig biztos segítség a bajban!
Ezért nem félünk…”Zsoltárok 46:1-2

Mennyire megnyugtató lehet ez az igazság az üldözött testvéreinknek és testvérnőinknek – milliók vannak ma is a világban, akik a bebörtönzéstől, elkülönítéstől, családtól való száműzetéstől, kormánytól való büntetéstől félnek vagy épp a saját életüket féltik. Naponta meg kell hozzák azt a drága döntést, hogy Istennek kiválaszott életet éljenek, mert Ő mindezt megérdemli. Az ő hitük bizonyságtétele az enyémet is megerősíti.

Ahogy Isten velük is, úgy velünk is itt van, hogy megerősítsen és megtartson, hogy segítsen Benne bíznunk és „nem félnünk.”

Forrás: https://lovegodgreatly.com/fear-not/
Fordította: Gál Ruth
Kép: Vasadi Dubován Judith

 

Katie ShottKatie Shott szereti Jézust, az embereket és az életet. Észak-Írországban született és nőtt fel, jelenleg pedig Belfastban él fantasztikus férjével, Andrew-val. Mindketten a helyi gyülekezetben szolgálják Istent miközben a globális misszió is a szívükön van. Katie szíve legerősebben a világszerte üldözött testvérekért dobog, és folyamatosan példa előtte az ő hitük és bátorságuk, hiszen ők bármi áron követik Jézust. Katie szeret nevetni és jókat kávézni a barátaival: jól ismeri Írország összes kávézóját, így ha esetleg egyszer meglátogatnád az ő kis hazáját, a vendége vagy egy forró kávéra!

 

kapcsolódó bibliatanulmányozás

Értesülni szeretnék a legújabb bejegyzésekről

legfrissebb