Miért fontos az imádság?

Kelli Trontel

Ha tanultam valamit életem negyven éve alatt, az az, hogy még nagy szenvedések közben is őszintén és igazán örülhetünk az Úrban. Örömöt nem csupán a jó napokon és a kedves időszakokban élhetünk át. Az öröm az Úr ajándéka, ami megerősít, bármi is ér bennünket a mindennapokban.

Ebben a szakaszban Pál arra hív minket, hogy éljünk és gondolkodjunk másképp, mint eddig. Arra buzdít, hogy félelem és aggódás helyett válasszuk inkább azt, hogy imádkozunk és bízunk Istenben. Isten nemcsak hallja az imánkat, hanem az Ő kezében van az irányítás. Ő jó, és a hatalom az Ő kezében van. Amikor imádkozunk, békesség költözik a szívünkbe. Épp úgy, ahogyan lehetetlen egyszerre dicsőíteni és aggódni, nem lehetséges imádkozni és közben nem érezni megnyugvást.

Mindnyájunknak szüksége van Pál buzdítására, hogy imádkozzunk. Amikor nehézség adódik az életünkben, akkor gyakran eltekintünk ettől. Hányszor megtörténik, hogy amikor gondunk adódik, inkább nyúlunk azonnal a telefonhoz, hogy felhívjuk egy barátunkat vagy üzenetet küldjünk neki, mint hogy először inkább lecsendesítenénk a szívünket és a gondolatainkat, és meghajtanánk magunkat a Teremtő előtt, aki ismer, lát minket és vezérli minden lépésünket. Csodálatos, hogy vannak barátaink, Isten gondviselésének eszközei, de nem tudnak valódi és tartós örömet adni.

Igazi örömöt csak Krisztusban találhatunk. Nem lehet megvásárolni vagy kölcsön venni.

Habár amin az elmúlt öt évben keresztülmentem, minden eddiginél keményebb és lesújtóbb volt, nem veszítettem el az örömömet. Megrágalmaztak, hamisan vádoltak, elárultak, becsaptak. Hosszú ideig tartott ez a szenvedés. Mindeközben az Úr hűségesen állt mellettem. Minden egyes reggel, amikor szakítottam időt, hogy Vele legyek, Ő meglátogatott. Egyes napokon negyedórát töltöttem igeolvasással és imádkozással, máskor egy órát is eltöltöttem Istennel. Minél inkább odaszántam magam az Úrral való találkozásra, annál jobban vágytam arra, hogy Vele legyek. Minél több időt töltöttem Vele, annál könnyebb lett meghallani és felismerni a hangját.

A világ szerint minden jogom meglenne arra, hogy keserű és dühös legyek amiatt, ahogy az élet elbánt velem. Az elmúlt tíz év olyan volt, mint egy hullámvasút. Elvesztettem mindkét szülőmet és a húgomat, a házastársam és a barátaim elárultak, aminek válás lett a vége, és sok kapcsolatom megszakadt.  Azonban megkeseredés helyett jobbat választottam. Ez naponkénti döntést jelent, amit sosem bántam meg.

A békesség és az öröm nyilvánvaló a körülöttünk élők számára.

Az Úr békéje a mi őrizőnk, különösen, ha elszánjuk magunkat arra, hogy gyengédséget, kedvességet és szeretetet tanúsítunk, amikor veszteség ér vagy elárulnak. Amikor eldöntjük, hogy Isten számára elkülönített életet élünk, és elkötelezzük magunkat arra, hogy imádkozunk és Istent nagyon szeretjük, megízlelhetjük Isten ígéretének gyümölcsét, a békét és örömet. Ez nem múlékony öröm, hanem tartós és megtart, amikor az élet megvisel.

A világ sajnálatos módon nem érti, milyen vigasztaló a tartós öröm. Ez az öröm, amit a nehézségek között is érzünk, fényesen ragyog a sötétségben. Kiváltság, hogy az örömön keresztül mutathatunk a világnak egy jobb utat és a Megváltó Jézus Krisztusra irányíthatjuk a tekintetüket.

Az Istennel való kapcsolatunk Jézus Krisztus által alapvetően fontos. Az imádság az a fegyver, amelynek segítségével megmaradhatunk Jézusban és felvehetjük a harcot a keserűséggel és a reménytelenséggel. Az imádság által ismerhetjük meg Őt és Ő minket.

Úgy szállhatunk szembe a fenyegető ellenséggel, hogy imádjuk az Urat és hűségesek maradunk Hozzá életünk minden napján.

Az imádkozás által jó harcot vívunk.

Az imádság megőrzi a szívünket és a lelkünket.

Imádkozva elnyerjük a tartós öröm és a felfoghatatlan békesség ajándékát.

Az ima segít abban, hogy képesek legyünk elkülönülten élni mindattól, amit a világ felkínál a számunkra.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-importance-of-praying/
Fordította: Kormosné Debreceni Zsuzsa
Kép: Vasadi Dubován Judith

VálKelli Trontellalkozóként, fényképészként, íróként, dicsőítésvezetőként és két gyermek egyedülálló édesanyjaként Kelli Trontel bebizonyította, hogy habár az életben gyakran gyász gyászt követ, a nehéz napok nem terítik le. Szenvedélye, hogy megossza másokkal, mennyire hűséges Isten akkor, amikor az élet vagy mások nem azok, hogy a dicsőítés lehet fegyver a kezünkben, és hogy Isten valóban segít megvívni a csatáinkat. Kellit megtaláljátok az Instagramon.

 

 

 

 

kapcsolódó bibliatanulmányozás

Értesülni szeretnék a legújabb bejegyzésekről

legfrissebb