Jó az Úr

Anita Sandana

Mikor ezt a Zsoltárt olvasom és a verseken elmélkedem, eszembe jut, hogy a figyelmemet Isten kilétére fordítsam. Bátorít, hogy köszönettel és hálával nézzek Istenre, nem a jelenlegi helyzetem miatt (erőtlen és kimerült, tíz hosszú tábori munkával töltött nap után), hanem mivel Ő olyan jó. Ha az életemre visszanézek, nagyon sok hála-okot találok az életemben elhelyezett jó ajándékokért. Ez a Zsoltár arra bátorít minket, hogy köszönjük meg Istennek, hogy Ő a mi Jó Pásztorunk, hogy Ő teremtett minket. Őt érdeklik a szükségleteim és gondoskodik rólam. Ez pedig biztonságot és békességet jelent számomra Őbenne.

Ez a Zsoltár a világ összes lakóját arra hívja, hogy hálaadással dicsőítse az Urat. Milyen hihetetlen, örömteli kép, ahogy a teremtés az Egyedüli és egyetlen igaz Istent dicsőíti. Miért kell örömkiáltásban zengjen és örömmel dicsőítsen a világ? Mert tudja, hogy az ő Istene az, aki teremtette őt és ő Hozzá tartozik. Ő az Ő népe, a Jó Pásztor gondoskodásában levő nép. Áldás és öröm az Ő Királyságának tagja lenni és aki Istennel az Ő udvaraiban találkozik, az dicsőítő szívvel kell közeledjen.

Nem azért dicsőítjük Istent, amit tesz vagy ad, hanem azért aki Ő. Ő jó és ez soha nem változik. Milyen megnyugtató tudni azt, hogy az Ő szeretete örökké tart és Ő egy olyan Isten, aki nemzedékről nemzedékre megtartja az Ő ígéreteit. Egyszerűen nem lehetnénk jobb helyen, mint Isten szerető gondoskodásában!

Lehet, hogy a körülményeink és az érzéseink nap mint nap változnak, de az Úr tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Jöhetünk Hozzá örömmel, vidámsággal és hálaadással, mivel tudjuk kicsoda Ő és mennyire szeret és gondoskodik rólunk, az Ő népéről. Ez a Zsoltár arra emlékeztet minket, hogy bármi is történne az életünkben, a hálaadásunk legyen maradandó. Nézzünk az Úrra és összpontosítsunk az Ő jellemére, hogy örömet, békességet és biztonságot találjunk abban az igazságban, hogy egy hűséges, szerető, mennyei Atyához tartozunk, aki ismer minket és gondoskodik rólunk.

Mekkora kiváltság az Ő leánya lenni és része lenni annak az örökkévaló dicsőségnek, ami rám is vár. Isten a boldogságom forrása és Neki köszönhetem, hogy felnézhetek és örömmel ujjonghatok, mivel tudom, hogy egyedül az Ő szeretetére van szükségem. Ő örökké szeret engem; semmi nem változtathatja meg a szeretetét, mivel ez Ő maga.

Akkor is, mikor szenvedésen vagy szorongáson megyek keresztül, ezek az igeversek arra mutatnak, amit Jézus végzett a kereszten és ez azonnali hálaadásra indít. Semmit nem kellett tennem ahhoz, hogy kiérdemeljem ezt a csodálatos kegyelmet! Békességben élhetek, tudván, hogy az üdvösségem biztos, mivel bízok Jézusban, mint Uramban és Megváltómban.

Ő megérdemli a teljes figyelmemet és Őt illeti minden dicsőség.

Ha az Úrra figyelek, a szívem túlcsordul hálával és köszönettel. Csak örömkiáltás, hálaadás és Isten dicsőítése lehet a válaszom erre a Zsoltárra, mivel Ő jó!

Forrás: https://lovegodgreatly.com/the-lord-is-good/
Fordította: Gál Ruth
Kép: Vasadi Dubován Judith

 

 

 

kapcsolódó bibliatanulmányozás

Értesülni szeretnék a legújabb bejegyzésekről

legfrissebb