Hűséges szeretete örökkévaló

Melissa Fuller

Köszönjük meg Mennyei Urunknak örökkévaló hűséges szeretetét!

A  Zsoltárok 136 egy csodálatos zsoltár! Kifejezetten tetszik, ahogy az író folyton ismétli ezeket a szavakat: mert a hűséges szeretete örökké tart.

De mi is az Isten „hűséges szeretete”? Ez a szeretet egy különleges fajtája? Angolul egy szavunk van a szeretetre (love). Amikor azt mondom, hogy szeretek futni, az másfajta szeretet, mint amit a barátaim és a családom iránt érzek. Ez különbözik attól, ahogy szeretek egy jó könyvet vagy nyaralni megyek. Ez más mint, ahogyan szeretem Istent, és különbözik attól, ahogy szeretem látni a gyönyörű naplementét.

A héberben több szó is létezik a szeretet különböző típusainak leírására. Itt, a 136. zsoltárban a „hűséges szeretetnek” fordított kifejezés a hesed szó. A hesed egy összetett szó, amelyet a Zsoltárokban és az Ószövetségben használnak. De ha egy percet szánunk arra, hogy megértsük, mit jelent a hesed egy héber olvasó számára, többet értünk meg Istenről, aki szeret minket.

A Zsoltárok tökéletes kiindulópontot jelentenek Isten hesed szeretetének tanulmányozására, mert megmutatják, hogyan viszonyul Isten a népéhez a hesed-en keresztül. Vannak más példák is a hesed-re az Ószövetségben, például barátok között vagy házasságban, de a Zsoltárok kifejezetten Isten hesed-éről beszélnek. Mivel a zsoltárokat Isten szövetséges népének írták, leírják, hogyan mutatkozik meg Isten hesed-je népének, és hogyan nyilvánul meg a vele való kapcsolatukban.

A hesed-nek a zsoltárokban való ilyen használata rengeteg információt nyújt arról, hogy mi Isten hesed-je, és hogyan árasztja ki népére.

 • Isten hesed -je bővelkedik; soha nem fogy, mindig bőven árad (69:14, 103:8, 145:8).
 • Hesed-je sokféleképpen megnyilvánul, néha úgy, ahogy a címzett elvárja, néha pedig váratlan módon (107:43).
 • Mivel Isten hesed-je mindig túlcsordul, Ő odafordul és meghallja népe kiáltását (119:49).
 • Isten hesed-jét kapni jobb, mint az élet; az Ő hesed-je nélkül való élet nem ér semmit, súlyos hiányokat mutat (63:4).
 • Hesed az az eszköz, amellyel Isten megváltást hoz népének (44:26).
 • Isten hesed-jének köszönhetően nem küld nyomorúságot az emberiségre (106:45).
 • Isten megment minket az Ő hesed-je által, de azért teszi ezt, hogy tudjuk, hogy egyedül Ő tette (109:26).
 • Minden reggel megújul, hasonlóan az Ő irgalmához (143:8).
 • Megígéri, hogy az üdvösséggel együtt árasztja népére az Ő hesed-jét (119:41).
 • Az ő hesed-je megvigasztal minket (119:76).
 • Állandó, soha nem veszi el tőlünk, de néha olyan módon nyilvánul meg, amit nem látunk, vagy más módon, mint amire számítunk.
 • Hesed-del koronáz meg minket, bőséggel árasztja ránk, hogy megtapasztalhassuk (103:4).
 • Erősebb, mint a halál, maradandó (88:12).
 • Elpusztítja Isten ellenségeit, és így a mi ellenségeinket is (143:12).
 • Isten hesed-je fegyelmez, és bölcsességre tanít minket (119:124).
 • Örökké megmarad (100:5; 118:1-4; 136; 138:8), és nem vonja meg szeretetét tőlünk (66:20).
 • Az ő hesed-je betölti a földet (119:64), és életet ad nekünk (119:88).
 • A hesed okot ad a reménységre (33:22).
 • Akkor érkezik hozzánk, amikor szükségben vagyunk; hűségesen követ bennünket az Ő hesed-je által (31:22; 23:6).
 • Isten mindig követ minket, és nem vonja meg tőlünk az Ő hesed-jét (89:29,34).
 • Isten mindig az Ő hesed-jéből indul ki; amit Ő tesz és ahogyan cselekszik, az Ő hesed-jének megnyilvánulása(89:15).
 • Hesed-je őrzi hűséges szolgáinak életét (61:8).
 • Megbízható (13:6;), telve jósággal (25:7), csodálatos (17:7), és félelmetes (107).
 • Nem rejtőzik el (40:11), mindig megbízható, mindig jelen van (46:1), és erős (33:5).
 • Hesed-je magasabb, mint amit el lehet képzelni (57:10; 108:5).
 • Sőt, érdemes tanulmányozni, reménykedni benne, hirdetni és méltó a dicséretre (48:10; 59:17; 89:2; 92:2; 115:1; 147:11).

Ezek a zsoltárversek csodálatos képet adnak nekünk a hesed-ről: nem választható el Isten jellemétől. Isten jelleme az Ő hesed-jén keresztül jelenik meg. Ha megértjük az Ő hesed-jét, megérthetjük Isten jellemét. A kettőt nem lehet elválasztani, mert olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Azáltal, hogy az Ő hűséges szeretetéből cselekszik, Isten lehetővé teszi, hogy népe meglássa és megértse jellemét. Kinyilatkoztatja magát az emberiségnek azáltal, hogy megmutatja az Ő hesed-jét. Hesed-je a kedvesség, az irgalom és a kegyelem cselekedete, mivel lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megismerjük Őt.

A hesed szépsége a kapcsolat kölcsönössége. A hesed a két fél közötti szövetséges, elkötelezett kapcsolatra utal. Ahogyan Isten megmutatja hesed-jét nekünk, szövetséges népének, mi is visszaadhatjuk neki a hesed-et az imádatunk által.

Istennek nem kötelessége, hogy kiöntse az Ő hesed-jét népére. Hűségesen beteljesíthette volna szövetségét, hesed nélkül is. Megtehette volna a minimumot, hogy gondoskodjon népéről, és megadja nekik, amire szükségük van.

De nem ez jellemző Istenre.

Isten nagyon szereti a szövetséges népét, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy gondoskodjon róluk, ellássa őket, és boldoggá tegye őket. A hesed-je ennek a megnyilvánulása. Ő mindent megtesz azért, hogy szeretetét és hűségét megmutassa népének.

Az egyetlen lehetséges válasz Isten bőséges hesed-jére, törődésére és szeretetére – amely mindent felülmúl, amit kérhetnénk vagy el tudnánk képzelni – az, hogy ugyanolyan szeretettel imádjuk Őt. Kimutathatjuk Isten felé a hesed-et azáltal, hogy imádjuk Őt, hirdetjük az Ő jóságát, hatalmát, irgalmasságát és hesed-jét.

Ma szánj időt arra, hogy dicsőítsd Istent az Ő hesed-jéért. Imádkozz a 136. zsoltárral, dicsőítsd Őt az Ő kitartó, örök hűséges szeretetéért.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/his-loyal-love-endures/
Fordította: Szaniszló Tünde
Kép: Vasadi Dubován Judith

MelisMelissa Fullersa Fuller a Szeresd Nagyon Istent nevű nemzetközi női szolgálat tartalomért felelős vezetője. Ennek a szolgálatnak a célja, hogy a világ minden táján élő nőket ellássa Bibliatanulmányozó anyagokkal. Melissa nagyon sereti Isten Igéjét, és szíve vágya, hogy segítsen a nőknek szintén beleszeretni nemcsak a Szentírásba, hanem annak szerzőjébe, Istenbe is! Teológiai mesterszakos végzettségét a Dallasi Teológián szerezte, és három áhítatos Biblia szerkesztésében vett részt: az új angolfordítású (NET) Szeresd Nagyon Istent Biblia, a keresztyén standard (CSB) Igazságot Olvas női Biblia és a keresztyén standard (CSB) Bátorítás Áhítatos Biblia. Jelenleg a Georgia állambeli Atlantában él, szabadidejében sokat fut és túrázik, és szeretné az Egyesült Államok összes nemzeti parkját végiglátogatni.

kapcsolódó bibliatanulmányozás

Értesülni szeretnék a legújabb bejegyzésekről

legfrissebb