Hogy a világ meglássa Istent

Grace Ann Hopkins

Ahogy leültem elmélkedni a János 13-ban leírtakon, az elkülönülés szépségén és Krisztus példájának követésén, elkezdtem hálát adni Istennek azért, hogy nem csak az Ő Igéjét adta nekem, hanem a Szentlelket is. Aztán arra gondoltam, hogy van-e nagyobb bizonyítéka annak, hogy „különválasztott” vagyok, mint az, hogy Isten Szentlelke bennem él?

Isten Igéje azt mondja a Róma 10:9-ben, hogy ha száddal megvallod, hogy Jézus az Úr és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülsz. Dicsérjük Istent a kegyelemből, hit által való megváltás ajándékáért! Dicsérjük Istent, hogy legyőzte a bűnt és a halált helyettünk.

A megváltás pillanatában egy hihetetlen ajándékot kapsz: a Szentlelket (Efézus 1:13-14). Ez azt jelenti, hogy ugyanaz az erő él benned, amely feltámasztotta Krisztust a halálból (Róma 8:11). Micsoda hatalmas bizonyságtétele ez annak, hogy elkülönülsz a világtól!

Az egész Szentírás azt bizonyítja, hogy el vagyunk különítve, ha hiszünk Jézusban. Erővel teli igazságot fogalmaz meg az 1 Péter 2:10, mely a Jézusban hívő ember csodálatos előtte-utána állapotát mutatja be: egykor még csak nép sem voltunk, most azonban Isten népe vagyunk. Nyilvánvaló, hogy a megváltás és újjászületés pillanata csak a kezdete Isten munkálkodásának a hívő életében.

Dicsőítjük Istent a Szentlélek ajándékáért, és azért az új névért, amelyet saját gyermekeiként adott nekünk. Mit ajánlhatunk tehát hálából az Úrnak? Ahogy Pál a 2 Korinthus 5:14-15-ben fogalmaz, Isten szeretete arra késztet, hogy ne magunkért, hanem Annak éljünk, aki meghalt értünk a kereszten és feltámadt!

Jézusra tekintünk, aki megmutatja nekünk az utat. Jézus az Atya akaratáért élte az életét (János 5:30). Amikor a János 13 gyönyörű fejezetét olvasom, szinte hallom Jézus szavát: „Kövess engem”.

A János 13:3 szerint Jézus tudta, hogy Isten teljes hatalmat adott Neki, hogy Istentől jött, és hogy Hozzá is megy vissza. Más szóval, Jézus tudta, hogy az élete elkülönített. Kitalálod, mi volt az Ő elkülönülésének az eredménye? Szolgáló szívű szeretet. Mivel természeténél fogva Isten (Filippi 2:6), Jézus szolgai formát vett fel, és letérdelt, hogy megmossa a tanítványai lábát.

Jézus a János 13:34-ben arra hív minket, hogy utánozzuk szeretetteljes cselekedetét azzal, hogy szeretjük testvéreinket Krisztusban. Mielőtt ténylegesen szeretni tudjuk azokat, akik nem tartoznak Isten családjába, először a Jézusban hívő társainkat kell szeretnünk. Ez Isten modellje az elveszettek elérésére, mert Jézus azt mondja, hogy erről (egymás iránti szeretetünkről) fogja megtudni a világ, hogy Isten tanítványai vagyunk. Az 1 János 4:12 így fogalmazza ezt meg: a világ azáltal láthatja meg Istent és ismerheti meg a Szívét, ha szeretjük egymást hitünk családjában.

Ahogy elgondolkozom ezen a hatalmas elhíváson, melyre maga Krisztus hívott el, hogy legyünk Hozzá hasonlóak, és szeressük az Ő Testét, az egyházat, eszembe jut az 1 Péter 3:15. A Szentírás azt mondja nekünk, hogy tiszteljük vagy különítsük el Krisztust Urunkként a szívünkben. Valóban, ez az előfutára a mások iránti szeretetünknek. Az Istennel való bensőséges kapcsolat ápolása az egyetlen módja annak, hogy külsőleg megkülönböztessük magunkat a világtól.

Újjászületett emberként egészen egyszerű tehát a célunk. Fegyelmeznünk kell magunkat, hogy nap mint nap keressük Isten arcát—figyeljünk és engedelmeskedjünk. Ha először az Ő Országát keressük, és a Szőlőtőhöz hozzákapcsolódva élünk, akkor az Ő szeretetének gyümölcsét fogjuk teremni, és egy valóban elkülönített életet élhetünk azért, hogy a világ meglássa bennünk Istent.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/so-the-world-can-see-god/
Fordította: Kiss Jázmin Eszter
Kép: Vasadi Dubován Judith

GraGrace Ann Hopkinsce Ann Hopkins szereti Jézust. Jelenleg a Liberty Egyetemen tanul, főbb szakirányai a közgazdaságtan, a vallás és a keresztyén tanácsadás. Mélyen szereti Isten Szavát és keresi a lehetőségeket, hogy megoszthassa azt azokkal, akiknek útja keresztezi az övét. Szereti családját és barátait, küldetésének érzi, hogy a mellette élő emberek szeretve érezzék magukat. Azt szeretné, hogy tudd, hogy igenis számítasz, mert Isten saját kezével teremtett téged különlegessé és adott egyedi célt az életednek. Ő úgy szeret téged, ahogy vagy! (Zsolt. 139:13-14, Ef. 2:10, János 3:16). Grace Ann-nel kapcsolatba léphetsz a blogján.

kapcsolódó bibliatanulmányozás

Értesülni szeretnék a legújabb bejegyzésekről

legfrissebb