Dicsőséget adni Istennek

Julie McIlhatton

„Mindennek legyen helye és legyen minden a helyén!”

A mi otthonunkra nem ez a jellemző, habár mostanában próbáljuk rendezettebbé tenni. A bútorokat áthelyeztük annak megfelelően, hogy mire használjuk a szobát, további tárolókat helyeztünk el, és általában mindent rendbe tettünk. Furcsa módon még kevésbé rendezettnek tűnt az egész.

Azt gondolom, minden „csináld magad” vagy építő projekt esetében eljön a pillanat, amikor megkérdezed magadtól: „Miért is kezdtem bele?” De tudod vagy legalábbis reméled, hogy a végén minden elkészül és jobbá lesz, és megéri majd a kemény munka.

Nehémiástól tudjuk, hogy Isten népe nem csupán az építőmunka során találkozott nehézségekkel, hanem ellenállással is szembe találták magukat a körülöttük élő emberek részéről.

Ahogy Jeruzsálem falai egyre magasabbra emelkedtek, úgy nőtt a szembenállás is. Az ellenségek összefogtak és mindent elkövettek, hogy leállítsák a munkát, még azt is mondták, hogy leöldösik Isten népét azért, hogy véget vessenek az építkezésnek (Nehémiás 4:11). Isten azonban meghiúsította az ellenségeik tervét, és a nép folytatni tudta a falak helyreállítását, amit Ő bízott rájuk.

Isten beavatkozása felbátorította a népet, és okosan szervezték meg az építést. Az emberek fele a falakat építette, a másik fele pedig őrizte a megépült részeket. Kardot vittek magukkal még akkor is, amikor vizet inni mentek.

Az Istentől kapott feladatra összpontosítottak, és készek voltak megvédeni önmagukat és a munkájukat.

Keresztényként mi is építők vagyunk – mi azonban nem Jeruzsálem falait, hanem Isten országát építjük.

Az 1 Korinthus 3:9-11-ben ezt írta Pál:

„Hiszen mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig az ő gazdasága: kertje és szántóföldje vagytok. Vagy egy másik hasonlattal, olyanok vagytok, mint a lakóház, amelynek Isten a tulajdonosa. Mint bölcs építőmester, én fektettem le a ház alapját, ahogy Isten erre képessé tett. A további építést azonban már mindenki maga végzi! Jól vigyázzatok, mit és hogyan fogtok erre az alapra építeni! A ház alapja már készen van: Jézus Krisztus ez az alap, hiszen más alapot senki sem készíthet.”

Törekednünk kell arra, hogy dicsőséget adjunk Istennek, és engedjük, hogy használjon minket az Ő királysága építésében azon a helyen, ahol éppen vagyunk. Van azonban egy veszélyes ellenségünk, aki minden lehetséges eszközzel meg akarja akadályozni az építő munkát.

C. S. Lewis írja a Csűrcsavar levelei-ben: „Az ördögök felől emberi fajtánk két ellenkező, de egyaránt súlyos tévedésbe eshetik. Az egyik az, ha nem hisszük létezésüket. A másik az, ha nem csak hisszük, de túlzott és egészségtelen érdeklődést tanúsítunk irántuk.”

Az ördög valóságos ellenség, különösen azok számára, akik Isten országát építik. Azonban a hatalma korlátozott, mert „Övé [Krisztusé] a hatalom mindörökké! Ámen!” (1 Péter 5:11).

Fontos, hogy bölcsek legyünk, ha az ördög el akar bátortalanítani, hazudik és csal azért, hogy romboljon és elpusztítson minket.

Előfordult már, hogy részt vettél egy szolgálatban, aminek hatása volt, aztán történt valami, ami ezt megzavarta?

Vagy jó beszélgetést folytattál valakivel Istenről, aztán hirtelen valami miatt abbamaradt a beszélgetés?

Mindannyian szembesülünk vagy találkozni fogunk valamilyen ellenállással, ha Jézus jó hírét szeretnénk megosztani, vagy az Úrban testvéreinket szeretnénk építeni. Ezért mindig bölcsen kell eljárnunk, mert nem mindegy, hogyan építünk. Fel kell készülnünk az ördög támadására és a vele szembeni ellenállásra.

Az a tudat, hogy mások is találkoznak az ördög ellenséges munkájával, segíthet abban, hogy erősek maradjunk az Istenbe vetett hitünkben. Tudjuk, hogy Isten is munkálkodik az ellenséggel szemben.

Az 1 Péter 5-ben csodálatos ígéretet kapunk Istentől. Miután megtettük a magunk részét és némi szenvedésben volt részünk az építő munka során, „Isten maga fog helyreállítani, megerősíteni.” Milyen nagyszerű ez!

Amikor befejeződik az Isten országát építő munka, valami olyan következik, ami sokkal gyönyörűbb, mint amit egyáltalán el tudnánk képzelni – meghívást kapunk az Ő örök dicsőségébe!

Az 1 Péter 5:10-ből tudhatjuk, hogy a szenvedés nem tart örökké. Ez a jó hír nagy reménységgel tölt el. Bármi okozza is a szenvedésedet, nem fog örökké tartani. A szenvedés sosem kellemes, és úgy tűnhet, hogy közben az idő is lassabban telik, de el fog múlni.

Milyen munkára hív Isten ezen a héten az Ő királyságának építésében?

A szívedre helyezett valakit, akivel beszélned kell, talán otthon, az iskola kapujában, a sportcsapatban vagy a munkahelyeden?

Vagy esetleg arra kapsz bátorítást, hogy folytasd a szolgálatot, amire a gyülekezeted kért fel?

Imádkozol az Isten országának építését végző többi munkás vagy a magad munkájának védelméért?

Arra kaptál indíttatást, hogy beszélj a hittestvéreiddel a nehézségekről, azért, hogy imádkozzanak érted, és felkészítsd őket arra, hogy hasonló nehézségek várhatnak rájuk is?

Isten örök királyságának építőiként mindnyájan találkozunk szembenállással. Vajon megéri a végeredmény? Kétségtelenül megéri.

Forrás: https://lovegodgreatly.com/bringing-god-glory/
Fordította: Kormosné Debreceni Zsuzsa
Kép: Vasadi Dubován JuditC

Julie McIlhatton

Julie McIlhatton a gyönyörű Észak-Írországban él szerető férjével és két csodálatos fiával. Áldásnak tekinti, hogy teljes idejű anyuka lehet és a gyülekezetében számos szolgálatból kiveszi a részét. Szabadidejében filmet néz, társasjátékozik vagy sétálni indul (már ha éppen nem esik!). Szeret mindenféle zenét hallgatni, és lenyűgözi, hogy a megfelelő zene milyen könnyűvé teszi az olyan hétköznapi feladatokat is, mint a takarítás. Égetően tudatában van annak, hogy Isten érdemtelenül árasztja rá szeretetét és kegyelmét. Ezért is keresi a lehetőséget, hogy megdicsőítse Őt és örökké vele legyen.

kapcsolódó bibliatanulmányozás

Értesülni szeretnék a legújabb bejegyzésekről

legfrissebb