Bevezetés A legnagyobb ajándék c. tanulmányunkba

Névtelen ajándékot kapni ugyan izgalmas és élvezetes lehet, mégsem értjük, hogy miért kaptuk. Amikor a legjobb barátunk ad ajándékot, tudjuk, hogy irántunk való szeretetből és törődésből tette, ismerve, hogy mire vágyunk. Az ajándéknak az ajándékozó ad értelmet.

Istentől származik minden tökéletes ajándék. Ő nemcsak Jézust, egyetlen Fiát adta nekünk, mint a történelem legnagyobb ajándékát, hanem azóta is, nap mint nap ellát javaival. Ő maga a jóság, és semmi jót nem von meg tőlünk, mert egyedül Ő jó. Jézus Krisztus a legnagyobb ajándék, amit Istentől kaptunk, de nem az egyetlen.

Remény. Isten megígérte, hogy ha reményünket Jézusba vetjük, soha nem fogunk csalódni. Bízunk a Tőle kapott ígéretekben és a közelgő megváltásban. Magasztaljuk Istent a remény ajándékáért, mert ebben az Ő hűségét láthatjuk megnyilvánulni.

Hit. A hitnek célja van, és nélküle lehetetlen Istennek tetszeni, azonban ez egyben mégis egy ajándék, amit Jézus által kapunk. A hit által a Szent Szellem munkálkodik bennünk annak érdekében, hogy minél inkább hasonlítsunk Jézusra, és hogy megóvjon az ellenség támadásaitól.

Öröm. Jézustól távol soha nem lesz igazi és tartós az örömünk. Egyedül Ő az öröm forrása, és Ő ajándékoz meg bennünket örömmel minden egyes nap, ha Vele járunk. Csak Krisztusban lehetünk valóban boldogok a körülményeinktől függetlenül.

Béke. Jézus Krisztus a Békesség Fejedelme. Benne szívünk és elménk is békére lel, mert Ő mindig győz. Előttünk jár, és soha el nem hagy.

Ha az Ajándékozóba és ajándékaiba kapaszkodunk, iránta való hálával teli életet élhetünk. Ha megvizsgáljuk a rendkívüli ajándékokat, melyeket Tőle kaptunk, imádjuk és dicsérjük Őt azért, aki Ő, és amit tett. Ő az egyedüli Ajándék amire szükségünk van, és a legnagyobb Ajándék, amit valaha kaptunk, vagy ezután kapni fogunk.

 

Istentől származik minden tökéletes ajándék.

 

kapcsolódó bibliatanulmányozás

Értesülni szeretnék a legújabb bejegyzésekről

legfrissebb